Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy akcję czipowania na koszt Urzędu m. st. Warszawy w 2016 roku. O uruchpmieniu tej akcji w 2017 roku, poinformujemy wiosną przyszłego roku.