Szanowni Państwo

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926,  jesteśmy zobowiązani do otrzymania Państwa zgody w formie pisemnego podpisu na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji lekarskiej.

W praktyce dotyczy to prowadzenia  dokumentacji leczenia, możliwości  kontaktowania się z Państwem  telefonicznie, mailowo i za pośrednictwem sms-ów.

W myśl Ustawy brak Państwa zgody uniemożliwia wszelki kontakt, jak również założenie karty pacjenta, a więc jest równoznaczne z rezygnacją z naszych usług.

Jednocześnie każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych w tym żądania ich usunięcia.