Endoskopia

 • Przychodnia Weterynaryjna Wetlandia
  ul. Starzyńskiego 10, Warszawa Praga

 • wetlandiaweterynarzwarszawaendoskopia1.jpg

  Endoskopowe zabiegi diagnostyczno - lecznicze

  linia1.png

  Endoskopia jest to ogólna nazwa zabiegów diagnostyczno - leczniczych w medycynie (również weterynaryjnej), polegających na badaniu wnętrza ciała przy wykorzystaniu endoskopów giętkich lub sztywnych (aparatów umożliwiających doprowadzenie światła oraz optyki do wnętrza przewodu pokarmowego, oddechowego, układy moczowego oraz innych jam ciała). Bezpośrednia obserwacja powierzchni narządów przewyższa inne techniki. Tkanki są widoczne jak przez lupę, można rozpoznać chorobę po wyglądzie obserwowanych zmian i pobierać próbki do dalszej diagnostyki. Dzięki endoskopom najnowszej generacji można oglądać nawet najbardziej niedostępne zakamarki organizmu zwierzęcia.

  Endoskopy są jednym z najważniejszych i najnowocześniejszych narzędzi wykorzystywanych w medycynie przy diagnozowaniu i leczeniu chorób układu trawiennego – żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego i grubego, chorób tchawicy i oskrzeli, dróg żółciowych, dróg moczowych.

  Endoskopia, oprócz oglądania wnętrza narządów, umożliwia również wykonywanie niektórych zabiegów, takich jak usuwanie ciał obcych z żołądka, usuwanie kamieni moczowych, tamowanie krwawień, pobieranie próbek ze zmian patologicznych do badań histopatologicznych czy bakteriologicznych. Zastosowanie endoskopów w leczeniu chirurgicznym zmniejsza ryzyko powikłań, podnosi komfort pacjenta, obniża koszty, skraca czas rehabilitacji.

 • Wykonywane badania i zabiegi

  linia1.png

  • Diagnostyka zmian w obrębie gardła, przełyku , żołądka, dwunastnicy
  • Diagnostyka zmian w obrębie przewodów nosowych
  • Usuwanie ciał obcych z żołądka
  • Tamowanie krwawień w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego
  • Pobieranie próbek ze zmian patologicznych do badania histopatologicznego, mikrobiologicznego
  • Usunięcie zmian polipowatych z przełyku i żołądka
  • Kolonoskopia
  • Cystoskopia (endoskopia pęcherza moczowego)
  • Laryngotracheobronchoskopia (endoskopia dróg oddechowych)


  Wskazania do endoskopii przedniego odcinka przewodu pokarmowego
  • Ciało obce
  • Uporczywe wymioty
  • Trudności w połykaniu
  • Obfite ślinienie
  • Krwawienia z przedniego odcinka przewodu pokarmowego
  • Przewlekły kaszel
  • Utrata wagi (anoreksja)
  • Zachłyśnięcie o niewyjaśnionej przyczynie


  Wskazania do endoskopii tylnego odcinka przewodu pokarmowego
  • Ostre i przewlekłe biegunki
  • Zaparcia
  • Bolesne oddawanie kału
  • Krwawienia
  • Parcie na kał
  • Podejrzenie niedrożności, owrzodzenia
  • Badania kontrolne po zabiegach


  Przeciwwskazania do endoskopii przewodu pokarmowego
  • Oparzenia chemiczne
  • Perforacja
  • Niewydolność serca
  • Niewydolność oddechowa


  Wskazania do rhinoskopii
  • Jednostronny wypływ z nosa
  • Przewlekły katar
  • Krwawienia z nosa (zwłaszcza o charakterze nawrotowym)
  • Zmiany kształtu jam nosowych (deformacje w okolicy nosa)
  • Duszność
  • Szmer nosowy
  • Długotrwała terapia nieprzynosząca efektu


  Wskazania do laryngotracheobronchoskopii
  • Kaszel utrzymujący się powyżej 2-3 tygodni (po wykluczeniu przyczyn sercowych)
  • Przyspieszone oddychanie i duszność różnego stopnia
  • Bolesność krtani i tchawicy
  • Podejrzenie zaburzeń czynnościowych krtani (porażenie krtani)
  • Podejrzenie zmian w budowie dróg oddechowych
  • Podejrzenie ciał obcych
  • Ostre napady niewydolności oddechowej o niewyjaśnionej etiologii
  • Trudno leczące się zapalenia płuc, oskrzeli
  • Uszkodzenie zewnętrznych powłok ciała okolicy krtani lub tchawicy (np. po urazach mechanicznych)
  • Odma podskórna


  Wskazania do cystoskopii
  • Guzy pęcherza moczowego
  • Gruźlica układu moczowego
  • Wady rozwojowe cewki i pęcherza moczowego
  • Kamica moczowa
  • Zapalenie pęcherza moczowego
  • Krwiomocz nieznanego pochodzenia