Suczka uciekła podczas cieczki

Może się zdarzyć, że suczka mająca cieczkę zawieruszy się gdzieś niekontrolowanie, wówczas właściciele zwykle wpadają w panikę, będzie ciąża, czy nie.

Pomocna może okazać się najprostsza wiedza na temat fizjologii. U suk nie ma menopauzy, znaczy to, że mogą zachować płodność do końca życia. Nie ma, więc zasady, że jeśli ma już np., 12 lat to problem nas nie dotyczy. Cieczka trwa 3 tyg. Owulacja zwykle przypada na 9-16 dzień, u każdej może być inaczej i mogą zdarzać się odstępstwa, tzn. może być wcześniej lub później.

Jeśli dojdzie do krycia, wówczas psy pozostają szczepione ze sobą, taka sytuacja trwa zwykle 20-45 min.

Jeśli więc, od momentu ucieczki suczki do jej znalezienia upłynęło nie więcej niż 30 min, pokrycie jest mało prawdopodobne, jeżeli ucieczka przypadła na koniec lub początek, również. Jednak, jak wiadomo, w życiu zdarza się różnie. Warto, więc udać się do lekarza wet.

W weterynarii stosowane są zwykle dwa rodzaje środków;

Wczesnoporonne hormony, niedopuszczające do zagnieżdżenia się zarodków w macicy. Podaje się je zwykle 3* w 3, 5 i 7 dniu po kryciu. Niosą one jednak za sobą duże niebezpieczeństwo w postaci powikłań, głównie zapaleniem macicy.

Drugi środek to środek z grupy antygestagenów, bardzo bezpieczny, praktycznie niemający działań ubocznych. Podaje się go 2* w odstępie 24 godz. Można podawać do 45 dnia po kryciu. W przypadkach wątpliwych, kiedy nie jest pewne czy doszło do krycia warto poczekać 21 dni i zrobić badanie USG, jeśli potwierdzi ciążę, to wówczas zastosować lek.

Trzecim, alternatywnym wyjściem przypadku wykrytej ciąży jest sterylizacja.